"Music is love itself, -- it is the purest, most ethereal language of passion, showing in a thousand ways all possible changes of colour and feeling; and though true in only a single instance, it yet can be understood by thousands of men -- who all feel differently."
Carl Maria von Weber (1786-1826)

"Music can name the unnamable and communicate the unknowable."
Leonard Bernstein (1918-1990)

"Music makes one feel so romantic - at least it always gets on one's nerves - which is the same thing nowadays."
Oscar Wilde (1854-1900)

"If nature is not harmonious, why music must it be? (...) The task of art today is to bring chaos into order (...) Every work of art is an uncommitted crime"
Theodor Adorno (1903-1969)

Certamen València SMA 2002

 

       L'any 1987, als set anys d'edat, comença a estudiar música al Centre Professional de la "Societat Musical d'Alzira" on realitza els estudis de Grau Elemental i d'oboè. Allí mateix, també forma part d'agrupacions com la banda jove i el cor. Posteriorment, continua els estudis de Grau Mità  d'oboè al Conservatori Professional "Mestre Verd" de Carcaixent. En l'actualitat realitza estudis de Grau Elemental de Violoncel al Centre Professional de la SMA.

        Des de l'any 1996 és membre actiu de la Banda de la "Societat Musical d'Alzira".

       

       Paral·lelament als estudis de conservatori, amplia estudis relacionats amb el món de les arts i la cultura al SARC; entre ells, "Economia i Cultura" i "Cooperació al desenvolupament a través de la música".

 

      Seguint aquesta trajectòria, continua profunditzant en l'estudi de la cultura i les arts escèniques i el 2009, obté el títol de Màster en Gestió Cultural (70 ECTS) per la Universitat d'Alcalà  d'Henares, Madrid. El periode pràctic de la formació el desenvolupa al MUMA, on s'encarrega de la creació de l'avantprojecte del futur Museu Etnològic de la ciutat d'Alzira.

 

Certamen de València SMA 2002 Certamen Altea 2004 Certamen Altea 2006 Santa Cecilia 2007 estudiant cello with Christian Lindberg-2007 with Shoichiro Hokazono and my sister-2007 at Royal Opera House-Covent Garden with Alan Baer-2008 with Ian Bousfield and some friends-SBALZ 08 with Belgian Brass ... more Belgian Brass mit Mnozil Brass-2008 Certamen Torrevieja SMA 2008 al Palau de les Arts Concert al Palau de la Música-2003 falles-alzira celebració premi certamen-2008

       

       In 1987, when she was seven, starts to study music at the Professional Music School "Societat Musical" in Alzira; there, she studies the Medium Grade playing the oboe.

 

     Since 1996 she's an active member of the Symphonic Band "Societat Musical d'Alzira". Nowadays, she's learning cello at Professional Music School of SMA.

      

       In parallel with this, she has done courses related to arts and culture world at SARC like "Economy and Culture" (2007) and "Cooperation to Development throughout music"

 

 

     In 2009 she gets a Master's degree of Culture Management at the University of Alcalá de Henares, Madrid. Moreover, she has developed a training formation at MUMA museum, where she has been creating the new Ethnological Museum Project, which will be located in Alzira.